Innovationssluss Västerbotten

Diarienummer
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN
Bidrag från Vinnova 6 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - mars 2014
Status Avslutat