Innovationssluss Västerbotten

Diarienummer
Koordinator Västerbottens läns landsting
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01484

Statistik för sidan