Innovationssluss Östergötland

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Ledningsstaben
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04652

Statistik för sidan