Innovationssluss Östergötland

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Ledningsstaben
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - mars 2011
Status Avslutat