Innovationssatsning Region Skåne

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Innovationsenheten
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovator Skåne har utvecklats till en verksamhet med god förmåga att ta tillvara, utveckla och kommersialisera idéer från regionens medarbetare. Vi samarbetar med Region Skånes inköp i innovationsfrågor men vi har idag inte uppdraget att ta hand om innovationsupphandling. Vi har ett gott samarbete med ALMI och Lunds Universitet samt ett mycket nära samarbete med Teknopol. Vi har relation till stor den av de regionala tjänstleverantörerna och vi har god tillgång till nätverk av möjliga tagare av våra innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Vi hade vid start högt uppsatta mål på antal idéer, projekt vi skulle vidareutveckla och kommersialisera. Vi fick in fler idéer än målet men däremot har vi vidareutvecklat och kommersialiserat under målet. Detta har dock varit delvis avsiktligt på grund av att vårt uppdrag och vår finansiering ändrats samt att vi blivit mer selektiva i urvalet. Vi har ökat förståelsen kring innovationer genom att deltidsanställa vårdpersonal och därmed i större grad integrerat vår verksamhet i vården. Vi har en modern hemsida, löpande information på intranät och vi har uppmärksammats i media.

Upplägg och genomförande

Innovator Skåne tar över ägarskapet av en idé från idégivaren för att vid lyckad kommersialisering dela vinsten med idégivaren. Detta har fördelen att fler idéer kan drivas vidare men nackdelen att drivet hos idégivaren kan vara svår att ta tillvara. Detta problem, samt den tydliga kopplingen mellan marknadsföring och antalet inlämnade idéer försöker vi brygga med hjälp av deltidsanställd vårdpersonal. Vi började vår slussperiod med mycket fokus på teknikutveckling för att senare balansera detta med ökat fokus behov, marknad och inte minst försäljning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02435

Statistik för sidan