Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsprojekt för kognition i arbetsmiljön

Diarienummer
Koordinator ARBETSMILJÖVERKET (AV) - Arbetsmiljöverket
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbara matsystem

Syfte och mål

Vi har med stöd av Vinnova drivit ett projekt med syfte att: Genom metoder för behovsdriven utveckling ta reda på vad vi och andra aktörer behöver göra för att målgrupperna ska kunna förebygga kognitiva risker i arbetsmiljön för rektorer, biträdande rektorer och lärare. Genom metoderna visa hur man kan möta målgruppens behov av stöd på ett snabbare och mer träffsäkert sätt. Testa och utvärdera metoder för behovsdriven utveckling. Få insikter om vad behovsdriven utveckling ställer för krav på vår organisatoriska förmåga.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar tydligt att det går att få fram förslag på innovativa lösningar med denna metod. Skolans arbetsplatser har många kognitiva risker, som beror på många olika problem: Omvärlden ställer ständigt nya krav på skolan Yttre händelser och faktorer ryms inte inom ramarna för det styrda arbetet Den kognitiva risken ökar när arbetet inte upplevs meningsfullt Hög arbetsbelastning har blivit normen Skolans verktyg och fysiska miljö hindrar kärnuppdraget Vi behöver ta vårt ansvar, men även samverka med andra myndigheter och aktörer för att kunna ta fram relevanta lösningar.

Upplägg och genomförande

Vi ska utgå från målgruppernas behov i vår verksamhetsutveckling. Projektet ska arbeta offensivt, utforskande och medskapande med våra målgrupper. Vi ska arbeta både tillsammans med våra målgrupper, men även med aktörer som vi ser kan bidra i arbetet. I behovsdriven utveckling har vi haft ett agilt förhållningssätt. I arbetssättet ingår att man från början inte vet vilken lösning som ska tas fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 juni 2018

Diarienummer 2018-02534

Statistik för sidan