Innovationsprojekt för kognition i arbetsmiljön

Diarienummer 2018-02534
Koordinator ARBETSMILJÖVERKET (AV) - Arbetsmiljöverket
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationskraft i offentlig verksamhet - Strategiska insatser 2018-2020

Syfte och mål

Genom metoden behovsdriven utveckling ta reda på vad Arbetsmiljöverket och andra aktörer behöver göra för att rektorer, biträdande rektorer och lärare ska kunna förebygga kognitiva risker i arbetsmiljön. Genom att använda metoden kan vi visa hur man kan möta målgruppens behov av stöd på ett snabbare och mer träffsäkert sätt. Testa och utvärdera metoder för behovsdriven utveckling. Få insikter om vad behovsdriven utveckling ställer för krav på vår organisatoriska förmåga.

Förväntade effekter och resultat

Vi ska förstå hur och vad våra målgrupper identifierar som kognitiva risker i arbetsmiljön. Vi ska förstå hur vi kan beskriva och kommunicera vilka åtgärder de behöver göra, till exempel. behöver vi ta fram regler, kommunikationsmaterial eller andra åtgärder? Utifrån vår kunskap, kompetens och organisatoriska förmåga ska vi få lärdomar kopplat till att arbeta med behovsdriven utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Kärnan i behovsdriven utveckling är att samverka med målgrupperna genom djupintervjuer och observationer för att förstå deras behov, drivkrafter, beteenden och förväntningar. Det är en metod som samlar kvalitativ data om målgrupperna och ger möjligheten att utveckla och samskapa idéer som baseras på dessa. Behovsdriven utveckling är en metod som kombinerar research och utveckling i samma process. Arbetssättet i projektet innebär att vi kommer att utforska, testa, misslyckas och göra om gemensamt med andra aktörer och målgruppen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.