Innovationsplattform Borås

Diarienummer 2015-06046
Koordinator BORÅS STAD - BORÅS STAD, Stadskansliet
Bidrag från Vinnova 6 850 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka stadens innovationskapacitet och förmågan att lösa komplexa och sammansatta samhälls- och hållbarhetsutmaningar genom samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle. Projektets målsättning är att etablera en långsiktig och öppen innovationsplattform i Borås (IPB). Inom ramen för plattformen skall utbildningspaket tas fram samt rutiner och verktyg för innovationskoordinering, lärande och problemlösning skall utvecklas och utvärderas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är ett led i att stärka och förtydliga städernas roll i innovationssystemet genom att maximera städernas påverkan av omställningsprocessen mot hållbar utveckling. IPB kommer att fungera som en infrastruktur för innovationsspridning, uppskalning och systempåverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Effekter i form av ökad -påverkan på innovationssystemet -kapacitet att hantera hållbarhetsutmaningar -förmåga till tvärsektoriell samverkan och samarbete -förmåga för innovation och organisatoriskt lärande -kreativitet och engagemang

Planerat upplägg och genomförande

IPB består av fyra faser: etablering och förankring; samarbete och lärande; uppskalning och analys; formalisering och implementering. Fas 1: etablera plattformen i organisationen och omgivande samhället, samt ta fram verktyg/metoder för innovation. Fas 2: samarbeta kring konkreta stadsutvecklingsprojekt och tillämpa etablerade metoder/verktyg för att lösa problem och överbrygga strukturella hinder i organisationen; Fas 3: utvärdering och analys av arbetet; Fas 4: formalisera långsiktig struktur och arbetssätt.

Externa länkar

Vi har hemsida både Norrby och Borås (IPB)http://www.innovationsplattformboras.se/IPB kommer aktiveras snarast

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.