Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsplattform Borås

Diarienummer
Koordinator BORÅS STAD - BORÅS STAD, Stadskansliet
Bidrag från Vinnova 6 850 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att undersöka och förstå hur gränsöverskridande innovation och problemlösning kan organiseras i offentlig förvaltning och vilka hinder som finns på vägen. Innovationsplattformens funktionalitet har testats mot konkreta fall och strukturen för plattformen har förfinats utifrån löpande lärdomar. De delmål som har funnits kring hållbar stadsplanering, lärande, innovationsledning har uppfyllts. Vi har också numera relativt god förståelse kring hindren som står i vägen mot en innovativ byråkrati.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tex utvecklat modeller för (a) gränsöverskridande samhällsplanering, (b) gränsöverskridande problemtackling, (c ) stöttning av innovationsprocesser, (d) modulär innovationsledning, (e) förebyggande investeringar, (f) innovativ kommunikation, (g) tjänsteinnovationer kring avfallsfrågor (returcykeln TJAFS och twittrande ÅVS). Vidare har rapporter och kommunikationsmaterial producerats och innovativa arbetssätt spridits till andra kommuner.

Upplägg och genomförande

Ett av våra viktigaste arbetssätt har gått ut på principen “stötta och främja det som pågår eller befinner sig i startgroparna”. Det vill säga, stötta och främja innovationer som vi tolkar gränsöverskridande, eller går utöver traditionellt arbetssätt, eller bryter mot rådande normer i organisationen, dvs. arbetar med förändring. Plattformen har således aktivt stöttat människor och lärt sig av innovationsprocesser där det har funnits ett engagemang, vilket gör att plattformen inte har uppfattas som en pålaga utan som viktigt stöd i miljöer som utmärks av motstånd och komplexitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06046

Statistik för sidan