Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationspartnerskapet - Uppkopplade Vägytemätningar

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f arkitektur & samhällsbyggn
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - december 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar främst till att genom medverkan i Trv-projektet innovationspartnerskap ”Uppkopplade Vägytemätningar” skaffa lärdom och erfarenhet om förutsättningarna för en snabb innovationsresa från idé till tillämpad lösning, samt få en vägledning för hur InfraSweden2030 genom framtida samverkan med Trv och andra offentliga behovsägare kan nå sina mål snabbt och effektivt tack vare fokus på specifika behov och på hela ekosystemet för innovationen. Målet är att genom aktivt medverkan i projektgruppen samla på relevant information, kunskap och erfarenheter.

Förväntade effekter och resultat

De erfarenheter och lärdomar som InfraSweden2030 får genom sin aktiva medverkan i projektet kommer att vara ett viktigt underlag i programmets kontinuerliga arbete med att förbättra den övergripande inriktningen för fokusområden och för kommande utlysningar inom ”Tillståndsbedömning, drift och underhåll” och ”Uppkopplade infrastruktur”. Det blir också ett viktigt inspel i arbetet med att sätta rätt krav och kriterier vid utvärdering av inkomna projektansökningar som viktiga förutsättningar för att nå programmets mål och effekter snabbare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets medverkan i innovationspartnerskapet omfattar medverkan i projektledning och projektkoordinering, kommunikationsaktiviteter och innovation coaching samt expertstöd med fokus på teknik, affärsmodell och regelverk. InfraSwedens2030 kommer även att ha en representant i styrgruppen. Projektet kommer att följa upplägget i Trv-projektet som består av fyra arbetspaket: Upphandling, teknikutveckling och anskaffning av fordonsdata; Kravställning och upphandling av fordonsdata; Mottagning av mätdata; Implementering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2023

Diarienummer 2021-03467

Statistik för sidan