Innovationsnätverk och systemintegration för ökad konkurrenskraft

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 430 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00428

Statistik för sidan