Innovationsnätverk och systemintegration för ökad konkurrenskraft

Diarienummer 2008-00428
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 430 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - juni 2013
Status Avslutat