Innovationsledning

Diarienummer 2014-06031
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting
Bidrag från Vinnova 1 064 375 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Bedömningen är att projektet uppnått syfte och mål, då 8 av 10 deltagare i innovationsstafetterna har ökat kunskap om hur de kan stimulera innovation i sin verksamhet. Ett flertal medlemmar har initierat strategiska arbeten i syfte att etablera innovationsarbete i sina organisationer. SKL har etablerat en välbesökt webbsida med fördjupningsteman, filmer, inspiration som stöd och verktyg för kommuner och landsting. Kommunikationsarbetet har lett till att 57 % av SKLs medlemmar har kännedom om förbundets arbete.

Resultat och förväntade effekter

550 chefer och ledare har deltagit i stafetterna, 8 av 10 har ökad kunskap om vad innovationsarbete innebär, 7 av 10 har ökad insikt om hur de själva kan bidra till innovation i den verksamhet de ansvar för. SKL:s innovationswebb är etablerad, 57% av medlemmarna har kännedom om SKLs arbete. SKL:s Innovationsdag lockade 250 deltagare och 80 % av dessa var nöjda eller mycket nöjda SKL har integrerat innovation som tema i SKL:s Toppledarprogram SKL:s innovationsmodell har presenterats och spridits till offentliga verksamheter. Under 2016 ska modellen implementeras i 10 verksamheter.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet har i all väsentlighet fungerat mycket bra. Konceptet innovationsstafett har utvecklats successivt i samspel mellan projektledning, deltagande organisationer, gästtalare och moderatorer. Stafetterna bör utvecklas vidare med fokus på organisationens eget ansvar och fortsatta insatser efter genomförd stafett. SKL:s innovationssidor på webben har utvecklats tillsammans med medlemmar och tjänsteföretag och är välbesök och uppskattad. SKL:s innovationsdag bidrog till att sprida kunskap till ledare och politiker på lokal och nationell nivå.

Externa länkar

SKL:s innovationssidor, filmer, Innovationsmodell, som byggts upp med stöd från Innovationsledningsprojektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.