Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationskraft i den skogsbaserade sektorn - en studie kring dess förutsättningar

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 256 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03811

Statistik för sidan