Innovationskraft i den skogsbaserade sektorn - en studie kring dess förutsättningar

Diarienummer 2008-03811
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 256 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat