Innovationskontoret Fyrkövern Verifiering för Tillväxt 0 år 2012

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Mittuniversitetet Sundsvall
Bidrag från Vinnova 559 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet Verifiering för Tillväxt- 0 är att fler forskningsresultat skall kommersialiseras. I projektet används medel för att verifiera idéer och forskningsresultat i mycket tidiga skeden. Allt görs för att bekräfta om den kommersiella potentialen är tillräckligt stor så att projektet kan drivas vidare mot marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Totala antalet idéer som IK Fyrklövern hanterat 2012 är 141 (anställda) och 573 (studenter). Av dessa har 50 sökt VFT 0/1/2 och 44 har beviljats. Av dessa har 27 beviljats Vft-0, 15 Vft-1 och 2 Vft-2. Under 2012 har två projekt, som fått stöd, startat bolag

Upplägg och genomförande

Arbetet inom projektet har fungerat bra då deltagande universitet/ rådgivare veckovis haft möten via Skype eller telefon. Inför varje möte har ansökningarna distribuerats till rådgivarna. Då beslut fattas av en grupp rådgivare från olika universitet har vi undvikit jävsituationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00153

Statistik för sidan