Innovationskontor Väst VFT1

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Administration och service
Bidrag från Vinnova 1 652 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att fördela verifieringsmedel enligt principerna för verifiering för tillväxt steg 1. Målen har uppfyllts avseende antal projekt.

Resultat och förväntade effekter

Se ovan.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom ramen för befintlig process för Forskningsnära verifiering vid Innovationskontor Väst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.