Innovationsjournalistik 2008-2009

Diarienummer
Koordinator bison
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03921

Statistik för sidan