Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsjournalistik 2008-2009

Diarienummer
Koordinator bison
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03921

Statistik för sidan