Innovationsjournalistik 2008-2009

Diarienummer
Koordinator bison
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2009
Status Avslutat