Innovationsdrivande samverkan

Diarienummer 2013-02563
Koordinator Högskolan i Halmstad - Enheten för strategiskt stöd
Bidrag från Vinnova 114 557 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med förstudien var utarbeta en projektansökan där högskolorna i Jönköping, Skövde, Borås, Väst, Malmö och Halmstad gemensamt skapar en hållbar modell för långsiktig strategisk samverkan på alla nivåer. Olika förutsättningar och perspektiv samt tidigare erfarenheter av dylikt arbete har diskuterats. Detta har resulterat i projektansökan Collaboration Arenas - CARENA. I framtagandet av ansökan har ett antal arbetspaket utformats som lärosätena anser leder mot målet. Förstudiearbetet har därmed haft en god måluppfyllelse.

Resultat och förväntade effekter

Det direkta resultatet av förstudien är projektansökan inklusive själva arbetsprocessen. Effekterna av kommande arbete i genomförandefasen, att utveckla en modell för strategisk ledning av samverkan, förväntas möta både lärosätenas behov och uppdrag såväl som framtida samhällsutmaningar. Det innebär ökad förmåga att stimulera innovationer, attrahera forskningsmedel, skapa värden och arbeta med profilering.

Upplägg och genomförande

Samarbetet i förstudien har genomförts i form av två heldagsseminarier samt tre gemensamma telefonmöten. Utifrån diskussionerna har varje lärosäte däremellan utformat arbetspaket och case som tillsammans ger olika perspektiv på strategisk samverkan. Högskolan i Jönköping har koordinerat arbetet och står som projektägare i ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.