Innovationsdagar i Helsingfors

Diarienummer 2018-02368
Koordinator MiQralon AB
Bidrag från Vinnova 8 500 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Att förbereda nästkommande steg/fas för bolagets olika projekt dvs. behovet av breddat kontaktnät inom forskning och utveckling samt förberedande arbete inför senare finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Vi fick träffa nya kontakter inom teknikområdet och fick information och tillfälle att ställa frågor om olika ansökningsmöjligheter för bidrag till våra olika projekt, detta var samtidigt våra förväntade effekter.

Upplägg och genomförande

Att deltaga på betydelsefulla föreläsningar och träffa andra företagare och utvecklare. Detta uppnåddes genom deltagande på de olika sammankomsterna bl a på Vinnovas frukostmöte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.