Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsdagar i Helsingfors

Diarienummer
Koordinator MiQralon AB
Bidrag från Vinnova 8 500 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att förbereda nästkommande steg/fas för bolagets olika projekt dvs. behovet av breddat kontaktnät inom forskning och utveckling samt förberedande arbete inför senare finansiering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi fick träffa nya kontakter inom teknikområdet och fick information och tillfälle att ställa frågor om olika ansökningsmöjligheter för bidrag till våra olika projekt, detta var samtidigt våra förväntade effekter.

Upplägg och genomförande

Att deltaga på betydelsefulla föreläsningar och träffa andra företagare och utvecklare. Detta uppnåddes genom deltagande på de olika sammankomsterna bl a på Vinnovas frukostmöte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2018

Diarienummer 2018-02368

Statistik för sidan