Innovationsdagar Brasilien

Diarienummer
Koordinator SGJ CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet har uppfyllts dels genom att tidigare projektarbete presenterats och dels genom att, som en följd av detta, nytt intresse och förståelse för att fortsätta arbetet skapats.

Resultat och förväntade effekter

Ett antal nya kontakter har konkretiserats, kontakter som kan medverka i det fortsatta arbetet.

Upplägg och genomförande

Programmet för Sweden Brazil Excellence Week i Brasilien 16-21 maj har självklart styrt upplägg och genomförande. Deltagarna har dock varit av hög kvalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01910

Statistik för sidan