Innovationscheckar SME

Diarienummer
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

För denna projektdel avseende 20 Innovationschekar till 20 SME där innovativa utvecklingsprojekt definierats och avtalats, har målen helt uppfyllts. Samtliga 20 utvalda företag har tecknat avtal.

Resultat och förväntade effekter

20 innovationsprojekt i SME har initierats och genomförs under hösten 2011. Utfallen av projekten kommer att slutligen följas upp under kvartal 1 2012.

Upplägg och genomförande

Kommer att genomföras genom intervjuer med ansvariga kontaktpersoner vid företagen samt värdering av den regionala arbetsprocessen för projektledarna vid IUC-bolagen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02217

Statistik för sidan