Innovationscheckar SME

Diarienummer
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 469 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektets syfte var att utveckla en modell med Innovationscheckar i SME som enkelt och obyråkratiskt men rättsäkert skulle kunna bidra till innovativa insatser i SME. Målbilden var att genomföra innovationsinsater och samtidigt utveckla en fungerande och administrativt enkel modell. Både syfter och mål har uppfyllts fullt ut.

Resultat och förväntade effekter

SME med intresse, engagemang och vilja att genomföra innovationsinsatser identifierades via IUC-Nätverktes regionala bolag. Urval skedde där 20 av 132 SME fick möjlighet till en Innovationscheck. En modell för idenitifiktation, urval, tillväxtanalys, innovationsavtal och genomförande med uppföljning har utformats. Faktiska projekt har samtidigt genomförts och några produkter har nått markanden under pilotprojektets löptid.

Upplägg och genomförande

En initial SME identifikation av innovativa företag utfördes av IUC-Nätverkets regionala bolag. Tillväxtanalyser erbjöds de utvalda företagen, innovationsavtal tecknades där utvecklingsidé fanns och efter betalningskontroll genomförde projekten. Uppföljning skedde genom regionala IUC-bolagets projektledare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.