Innovationscheckar PLUS

Diarienummer 2014-01712
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 5 225 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektets syfte var att genom en modell för sk. fortsättningsinvesteringar /-finansiering kopplade till Innovationscheck BAS förstärka insatser i innovationsprojekt för att nå tillväxt och affärsutveckling. För att nå syftet sattes mål att utveckla en systematisk modell som kunde komplettera den av IUC utvecklade 8-stegs metodiken. Ett annat mål var att göra ett urval bland företag som bedömdes kunna nå det uttalade syftet. Vi kan konstatera från utvärderingen med intervjuer av företagsföreträdare att både mål och syfte mycket väl har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

16 företagsprojekt har omfattats, samtliga baserade på en fortsättning av ett med Innovationscheck BAS inlett innovationsarbete. Alla företagsprojekt har genomförts, 2/3 har beskrivit hur de nått till marknad/kund. Den 1/3 som ännu inte nått ut på marknaden har en plan för att gå vidare efter projektets slut. Arbetsmodellen som tillämpats i PLUS check arbetet får mycket bra värdering av från de berörda företagen för sin enkelhet, stödjande resurser och nyttjande av externa kompetenser

Upplägg och genomförande

Utgångspunkten har varit att göra ett urval bland ca 200 innovationsprojekt genomförda inom ramen för IUCs uppdrag Innovationscheck BAS. Företag som inte ´nådde ända´ fram i sin innovationsprocess valdes ut, en ny projektplan med mer fokus mot affärsmöjligheterna och marknadsinriktning togs fram. Därefter har företagen drivit sina projekt parallellt med en regelbunden coachning från IUCs sida och med krav på nyttjade av externa kompetenser. Företagsföreträdarna visar sig mycket nöjda med både coachningen och de externa resursernas insatser

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.