Innovationscheckar 2016. En fortsättning på ärende 2015-00192.

Diarienummer 2016-04689
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - Almi Företagspartner Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 8 279 500 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2018
Status Avslutat