Innovationscheckar 2015-2017 fortsättning 3

Diarienummer 2016-05170
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat