Innovations to heal chronic wounds

Diarienummer 2017-00991
Koordinator ILYA PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Externa länkar

www.ilyapharma.se