Innovations in Cross-Border Living Lab Structures - Empowering Users in Real Life Settings - Finansiering 2011

Diarienummer 2011-01995
Koordinator NordForsk
Bidrag från Vinnova 3 243 570 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Se finansieringsavtale

Resultat och förväntade effekter

Se finansieringsavtale

Upplägg och genomförande

Se finansieringsavtale

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.