Innovationer och genus - Antologi

Diarienummer 2012-01705
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 155 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att sprida innehållet i antologin Promoting Innovation. Policies, Practicies and Procedures (2012) (red. Andersson, Berglund, Gunnarsson och Sundin) och bidra till att antologin används både i utbildning, politik och forskningen.

Resultat och förväntade effekter

ökade kunskaper om existerande könsbias i politik, program och projekt inom innovationsområdet samt påvisande av konsekvenser för individ, organisation och samhälle. Kunskaperna leder till slutsatser om önskvärda och möjliga korrigeringar

Upplägg och genomförande

Antologin och dess innehåll har spridits vid en rad olika tillfällen. Några insatser har varit i sammanhanget större: Workshop on Critical Perspectives of Innovation 10.11.9 2013 i Stockholm Initivativtagare var Karin Berglund övriga redaktörer deltog vid sidan av landets ledande forskare inom området. Promoting Innovation. Policies, Practicies and Procedures. Session vid konferensen Equality, Growth and Innovation in Theory and PRactice. Luleå 9-10 oktober 2013. Gunnarsson och Sundin var ansvariga för sessionen. Andra antologibidragsgivare medverkade också

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.