Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation Weeks Brazil

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology
Bidrag från Vinnova 22 841 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Delta i Innovationsveckor i Brasilien för att undersöka möjligheter till samarbete inom bland annat infektionsmedicin med Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) i Brasilien.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi framförde ett starkt intresse att samarbeta med Fiocruz inom ämnesområdet tuberkulos, inklusive utveckling av ny diagnostik och preventionsteknologi för smittspårning av tuberkulos. Vi har redan idag pågående samarbete med FioCruz-ankutna forskare inom detta för brasiliansk folkhälsa viktig infektionssjukdom.

Upplägg och genomförande

Vi besökte FioCruz i Rio de Janeiro den 27 och 28:e november. Vi hade möte med representanter för Fiocruz, Carlos Gadelha (Fiocruz office for coordination for prospecting actions), Margareth Dalcolmo (Fiocruz-anknuten forskare, member of the advisory committee on Tuberculosis to the Brazilian Ministry of Health) och Marco Nascimento (secretary to Carlos Gadelha). Från Svenska ambassaden i Brasilia deltog Jacob Paulsen (Director of the Science and Innovation section) och Ana Carolina Bussacos (Science and Innovation section).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2018

Diarienummer 2018-03838

Statistik för sidan