Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation Week Brazil

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Enheten för biomassateknologi och kemi
Bidrag från Vinnova 19 764 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Bra möte utifrån det korta mötet (en dag). Mycket bra presentationer. Syfte och mål var tydligt och uppnått.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid mötet fick vi kännedom om andra forskarens arbete och kompentens och diskusioner kring samarbete.

Upplägg och genomförande

Det vore bättre med två dagarsmöte och då får man mer tid att träffas och diskutera möjliga samarbete med enskilda forskare. Jag skulle vilja mer grupparbete. Kanske kombinerad med studiebesök. Nu fick några av oss på SLU att besöka labbet vilket var mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2018

Diarienummer 2018-03926

Statistik för sidan