Innovation till 1000: Tusen innovationsråd till svenska chefer

Diarienummer 2013-05559
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 522 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Under våren 2014 lanserades Innovation till 1000 i sin första version och har sedan dess levererat ett tips per dag samt ett flertal djuplodande artiklar. Projektidén för Innovation till 1000 är att etablera en digital plattform, Tusen Tips om Innovation, som kanal för att sprida forskningsbaserade och vetenskapligt granskade råd om innovationsledning varje dag.

Resultat och förväntade effekter

Projektets målsättningar har varit att producera en digital plattform (Tusentips) i form av en webbsida och en mobilapp, på vilken vi publicerar och levererar dagliga kortare artiklar - tips - om innovationsledning samt femton längre artiklar. Totalt har projektet levererat 100 tips och 15 djupgående artiklar kring fenomen som rör innovation, ledarskap, och kreativitet i organisationer. Plattformen bevakas kontinuerligt av tidningen Chefs redaktörer och Tusentips har ingått samarbete med tidnignen Personal&Ledarskap.

Upplägg och genomförande

Målposter för projektet har varit: -Uppstart och övergripande projektplanering. -Specifikation av funktionalitet hos mobilapp och webbplats. -Kontakt med webb-byrå, inleda samarbete som beräknas ta ca 1,5 mån. -Löpande arbete med ett 15-tal artiklar som ska utgöra en första kunskapsmassa på webbplatsen. -Löpande arbete att ta fram 100 innovationsråd till appen mellan 1 mars och 10 juni. -Publicering av webbplatsen och mobilapp -PR-arbete riktat åt sociala och traditionella medier

Externa länkar

Tusen tips om innovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.