Innovation Qlub

Diarienummer 2012-02095
Koordinator CSR-ARENA Ekonomisk förening - Innovation Qlub
Bidrag från Vinnova 760 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att IQ´s ungdomar skall behovsinventera lokalt och hitta problem bland befolkningen och inom forskningen som kan lösas med digitala och /eller tekninska innovationer testa ideérna som möjlliga innovationer samt att presentera de bästa av dessa för entreprenörer på seminariet i september 2012 anordnat av Vinnova. Därefter stötta, guida och motivera så många entreprenörer som möjligt att ansöka till Vinnovas utlysning samt att dessa företag skall arbeta med IQ´s ungdomar i framtagningen av prototyper. På detta sätt får vi in våra ungdomar på arbetsmarknaden med bra referenser.

Resultat och förväntade effekter

IQ arbetade med behovsinventering och analys av 20st olika områden och idéer under perioden juni till september 2012. I september presenterade IQ´s ungdomar 8 stycken innovationer på Kulturhuset för entreprenörer som bl.a värvats till seminariet från IQ´s kontaktnät. I november 2012 ansökte 11 entreprenörer om medel från Vinnova för framtagning av digitala och/eller tekniska lösningar för olika problem som presenterats av IQ´s ungdomar. 7 av dessa beviljades medel och valde att arbeta med IQ´s ungdomar 100% av IQ´s ungdomar fick på detta sätt sitt första riktiga jobb.

Upplägg och genomförande

Arbetet med ungdomarna från juni till september koncentrerades på att analysera, inventera och korta ned de 20 problemområden till 8 stycken genomförbara prototyper som i tid och pengar kunde locka så många entreprenörer som möjligt. Ungdomarna slipade och tränade på presentationer av de. Fördjupade sig i intervjuer och undersökningarna av de och tränade på presentationer av dessa. Under oktober och november kunde IQ koncentrera sig på att slipa på idéerna ,skriva ansökningar, stötta, vägleda ,stödja och motivera. Stödet från IQ visade sig vara avgörande för entreprenörerna.

Externa länkar

www.innovtionqlub.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.