Innovation Qlub

Diarienummer 2012-01007
Koordinator CSR-ARENA Ekonomisk förening - CSR-Arena
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att Innovation Qlub´s ungdomar skall arbeta med de 6 stycken företag som beviljats medel från Vinnova för framtagning av prototyper av innovationer. IQ´s arbete garanterar innovationer som är väl förankrade och testade bland invånarna på Järvaområdet och specifikt bland dess mångkulturella befolkningssammansättning. Att redovisa och resultatet av metoder, tester och undersökningar samt samarbetet tillsammans med entreprenörerna på Vinnova den 29 maj 2012.

Resultat och förväntade effekter

Den 29 maj 2012 presenterade 17 ungdomar från Innovaion Qlub de 6 beviljade projekten på Vinnovas huvudkontor i Stockholm. De redovisade för sitt arbete med innovationerna och IQ´s betydelse för de själva och för de inblandade partners. Ungdomarna och entreprenörerna gav samarbetet och resultatet av den högsta betyg. Likaså har Vinnova uttryckt sig vara mycket nöjda med presentationerna.

Upplägg och genomförande

1) Ungdomar inom Innovation Qlub arbetade 2-4 ggr i vekan tillsammans med entreprenörer för slutgiltig arbete med framtagning av prototyp. 2) Ungdomar arbetade med sammanfattning,resultat av tesning och undersökningar i sitt närområde dessutom med berättelsen och presentationen av projekten och Innovation Qlubs medverkan och betydelse i processen tillsammans med entreprenörerna. 3) Ungdomar presenterade prototyp, testnings -och utvärderingsresultat samt samarbetet och dess betydelse för resultatet.

Externa länkar

Innovation Qlub utför uppdrag åt företag som vill använda sig av unga innovatörer för att se in i framtiden idag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.