Innovation Qlub

Diarienummer 2011-04148
Koordinator CSR-ARENA Ekonomisk förening - CSR-Arena
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

se ovan

Resultat och förväntade effekter

Innovation Qlub arbetar idag med slutresultatet av produkter som tas fram av de 6 företagarna inom Digitala Innovationer på Järva. Dessa kommer IQ att redovisas i slutet av maj hos Vinnova. Vi kommer då att visa exempel på hur iQ har blivit ett verktyg för att få fram framtidens innovationer och samtidigt vara ett företag som stöttar samhällsutveckling och entreprenörskap bland unga som leder till monetär och social vinst för alla partner inblandade.

Upplägg och genomförande

IQ träffas 2-3 ggr i veckan för att arbeta gemensamt med våra uppdrag. IQ träffar dessutom de 6 företagen som samarbetar med inom Vinnovas utlysning 1 ggr i veckan. Inför deadlines och presentationer av del -och slutmål träffas IQ´s ungdomar upp till 4 ggr i vekan. Administration, spridning, kontakt med företag och föräldrar, samt partners genomförs under dagtid. Ungdomarna endast kvällar och helger då de inte går i skolan. För närvarande planerar vi också ett läger i Juli som kräver väldigt mycket tid. Projektet förlitar sig idag på frivilliga krafter vilka vi inte hade klarat oss utan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.