Innovation och utveckling av tjänster och metoder i en kvinnlig ekonomi

Diarienummer 2009-03880
Koordinator Talency AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2010
Status Avslutat