Innovation och utveckling av tjänster och metoder i en kvinnlig ekonomi

Diarienummer
Koordinator Talency AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03880

Statistik för sidan