Innovation och kompetensförsörjning för ekonomisk tillväxt

Diarienummer 2012-02223
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för konferensen är att avhandla frågor som är gemensamt intresse för Entreprenörskapsforum och SCB. Konferensen ska behandla ämnesområden som är aktuella, forskningsbara och där forskare och praktiker på nationell, regional och lokal nivå kan lära av varandra. Vid tidpunkten för konferensen var konjunkturnedgånegen i Sverige inte lika påtaglig som senare under hösten. De frågor som avhandlades och den kunskap som kom fram är särskilt viktig under en ekonomisk nedgång. På så sätt låg ämnet och frågorna helt rätt i tiden.

Resultat och förväntade effekter

Konferensens blandning av forskare och praktiker - både bland de medverkande i programmet och bland deltagarna - gjorde att diskussionen blev inriktad på frågor av policyrelevans för de beslutsfattare som arbetar med innovation och kompetensutveckling. Bredden i de ämnesområden som behandlades innebar att delagarna fick många nya infallsvinklar till hur viktig kompetensutvecklingen är både i ekonomiska nedgångstider och senare när globaliseringen på nytt tar fart och kompetensutvecklig och innovation blir avgörande för vilka länder som lyckas konkurrera framgångsrikt.

Upplägg och genomförande

Konferensen genomfördes som ett tvådagarsinternat och samlade ca 100 deltagare som lyssnade på och diskuterade med de 13 föreläsare som medverkade i programmet. De medverkande bestod av en bra balanserad mix av foskare och praktiker (på nationell, regional och lokal nivå). Därigenom fick konferensen en stark förankring i policyrelevanta frågor, som var tidsmässigt väl avpassade för att diskutera den ekonomiska nedgång som under senhösten drabbat Sverige. Vår bedömning är att konferensutbytet mellan Entreprenörskapsforum och SCB kommer att fortsätta även kommande år.

Externa länkar

http://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/genomforda-aktiviteter/innovation-och-kompetens-referat/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.