Innovation management i hälso- och sjukvården - att leda i förändring och skapa innovationskraft

Diarienummer 2016-03208
Koordinator INNOVATION SKÅNE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång 2015-07089-en

Syfte och mål

Projektet genomför ett kunskapslyft kring ledarskap och innovation för ledningen av en division vid Skånes universitetssjukvård (SUS) respektive ledningen vid Landstinget i Värmland (LiV). Tillämpad kunskap ska leda till ökad insikt i kraven och möjligheterna med innovationsledning visavi operativt arbete. Projektet kommer utveckla former och nätverk för kunskapsutveckling mellan forskare inom innovation och ledande befattningshavare i vårde. Ett utvecklat ledarskap inkluderar personliga incitament att praktiskt använda och sprida insikter och verktyg till kollegor

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska på kort sikt: Öka kunskap och insikt om varför och hur man leder innovation på hög ledningsnivå i sjukvården. Dokumentera och sprida goda exempel på ledning för innovation Skapa ett nätverk för ledningen med nya perspektiv som ger ett intresse bredare än yrkestypiska kunskapskällor Identifiera kanaler och målgrupper för kunskapsspridning inom vården. På medellång till längre sikt har projektets aktörer en ambition att skapa förutsättningar för att kunskap inom området kan utvecklas, spridas och tillämpas inom såväl offentliga som privata vårdaktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis deltar projektets aktörer i ett Master Class koncept för att höja kunskapsnivån avseende teorier för organisationers innovationsförmåga. Därefter utvecklas separata handlingsplaner per målorganisation. Arbetet med handlingsplanerna inleds med en metod för att för respektive organisation fastställa nuläge och målbild. Delar av handlingsplanerna implementeras i pilotprojekt per organisation. Pilotprojekten kommer att följas upp av forskare från SP/RISE, som också sammanställer resultat och erfarenheter för spridning till andra organisationer.

Externa länkar

Från Innovation Skånes hemsida finns länkar tillgående innovationsprojekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.