Innovation in Mind

Diarienummer 2009-02933
Koordinator Lunds universitet - Rektorsämbetet
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - september 2009
Status Avslutat