Innovation in Mind

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Rektorsämbetet
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02933

Statistik för sidan