Innovation i praktiken - förståelse och implementering av insitutets roll som värdeskapare

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04565

Statistik för sidan