Innovation i handeln

Diarienummer 2016-03171
Koordinator Lunds universitet - Avd Innovationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 980 660 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet är att bidra till ökad innovationsförmåga och innovativ affärsutveckling inom handeln. Syftet är i hög grad relaterat till att pröva och utveckla kunskap om att leda och organisera för ökad innovationsförmåga och innovativ affärsutveckling, av specifikt intresse i en bransch med akut behov och begränsad erfarenhet inom området.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat på kort sikt är ökad innovationsförmåga och affärsutveckling hos deltagande partnerföretag genom fördjupad förståelse för innovation i allmänhet och den egna innovationsförmågan i synnerhet, och för handeln anpassade/utvecklade handlingsplaner, processer och metoder för innovationsledning och radikal innovation. På längre sikt är det förväntade resultatet en utvecklad och mer etablerad (distribuerad) kunskap om metoder för utveckling av ökad innovationsförmåga och innovationsledning inom handeln.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer ha ett stort inslag av samverkan mellan partnerföretag och forskare och bedrivas i tre faser. Första fasen omfattar en fördjupad behovsinventering hos medverkande näringslivpartners. Den andra fasen omfattar en iterativ utveckling och implementering av innovationsstrategier, aktiviteter och applicering av olika teoretisk koncept. Den tredje fasen omfattar en fortsatt implementering och utveckling av strategier, planer och processer. I den här fasen läggs också fokus på utvärdering, resultat och kommunikation av projektet till berörda målgrupper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.