Innovation i hälso- och sjukvård: Mottaglighet den sista biten i pusslet

Diarienummer 2013-05457
Koordinator Stiftelsen Leading Health Care
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta första stegi ett större projekt var att ta fram ett udnersökningsramverk för mottagligheten av innovationer i hälso och sjukvården.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett ramverk med en bakgrundsbeskrivning, ansats och metod, verktyg för datainsamling och analys samt en genomgång av teoretiska utgångspunkter.

Upplägg och genomförande

Ramverket har tagist fram av LHC samt medverkande forskare.

Externa länkar

hemsida, se under projekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.