Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation för tillväxt

Diarienummer
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet Innovation för tillväxt är att bidra till förutsättningarna för att öka Sveriges innovationskraft.

Långsiktiga effekter som förväntas

Bidraget till det innovationspolitiska arbetet är ett inspel,Innovationsplan Sverige,i form av en vision, förslag till konkreta åtgärder samt en arbetsprocess som kan skapa en kraftsamling kring innovation. Innovationsplan Sverige har överlämnats till näringsministern och finns tillgängligt via länken.

Upplägg och genomförande

Processen har präglats av dialog och aktiviteter. Mer information ges i Innovationsplan Sverige.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02723

Statistik för sidan