Innovation för tillväxt

Diarienummer 2009-02723
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet Innovation för tillväxt är att bidra till förutsättningarna för att öka Sveriges innovationskraft.

Resultat och förväntade effekter

Bidraget till det innovationspolitiska arbetet är ett inspel,Innovationsplan Sverige,i form av en vision, förslag till konkreta åtgärder samt en arbetsprocess som kan skapa en kraftsamling kring innovation. Innovationsplan Sverige har överlämnats till näringsministern och finns tillgängligt via länken.

Upplägg och genomförande

Processen har präglats av dialog och aktiviteter. Mer information ges i Innovationsplan Sverige.

Externa länkar

Innovationsplan Sverige

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.