Innovation för att minska brandmäns yrkesrelaterade ohälsa på grund av exponering av hälsofarliga ämnen

Diarienummer 2014-04645
Koordinator HUMANICE AB
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiens syfte var ett framtagande av tekniskt underlag som materialutprovning samt marknadsundersökning och förutsättningar för serieproduktion. Målet med förstudien var också att erhålla fundament för att fatta beslut om investering för ett färdigställande. Samtliga av dessa mål och syften anses uppfyllda och dessa hade inte varit möjliga utan stöd från Vinnova. Det stora behovet av produkter som kan förbättra brandmäns arbetsmiljö har också inneburit idéer för bredare produktsortiment såsom inkapsling av annan utrustning än PPE samt produkter för personsanering.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien inleddes, som planerat, med materialutprovning och analys av krav på tålighet, egenskaper och vikt för innovationen. Stort fokus lades också på materialets förmåga i maskintvätt och miljöegenskaper. Förstudien visade att rätt material för ändamålet är polyesterarmerad polyvinylklorid som dels finns i ett brett utbud, är lätthanterligt i sömnadsindustrin vilket är en förutsättning för en kommersiellt gångbar serieproducerad produkt.

Upplägg och genomförande

Förstudien inleddes som planerat med att identifiera och testa lämpligt material. Detta tog oväntat mycket tid och kostnaderna var högre än väntat. Produktionstekniken kunde fastställas enkelt men att erhålla rätt balans mellan produktens hållbarhet och slutpris var en utmaning som krävde mycket åsiktsinhämtning. Förstudien innebar också att analysera markandsförutsättningar vilket genomfördes snabbare än väntat och intresset från distributörer uppfattades som mycket stort. Inkapslingen konstateras också förenlig med kraven på den utrustningen som ska förvaras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.