Innovation Camp

Diarienummer 2012-02094
Koordinator CSR-ARENA Ekonomisk förening - Innovation Qlub
Bidrag från Vinnova 306 650 kronor
Projektets löptid juni 2012 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Innovation Camp var att samla lokala ungdomar som kunde behovs-inventera och karlägga problem kring deras och deras familjer, släcktingar , vänner och närsamhälle. Dessa problem skulle sedan analyseras med tillsammans med experter på ett universitetsläger där vi under en vecka skulle komma fram till vilka av de problemen som var möjliga att eliminera, reparera eller helt enkelt underlätta med hjälp av digitala och/eller tekniska lösningar. Resultatet av arbetet presenterades på Kulturhuset i september 2012.

Resultat och förväntade effekter

I september 2012 presenterade IQ 8 stycken väl förankrade och diskuterade problemområden och 10-12 möjliga digitala och/eller tekniska lösningar för entreprenörer på Kulturhuset i Stockholm. Entreprenör arbetade med ungdomarna under en hel dag och resultatet blev att IQ`s ungdomar arbetat under september till november med 11 stycken företagare och företagsgrupperingar fram till ansökan till Vinnova för framtagning av prototyp. Därmed är uppdraget uppfyllt och IQ anser att ungdomarnas och ledarnas arbete fram till entreprenörernas ansökan varit mycket väl godkänd.

Upplägg och genomförande

Samarbetets-metoden mellan Vinnova, ungdomarna och företagen har visat sig vara framgångsrikt på flera plan. Inte minst för att motivera ungdomar att välja tekniska yrken, att alla ungdomar som sökt att arbeta med företagen fått jobb och att företagen upptäckt kraften i att arbeta med framtidens medarbetare, entreprenörer och konsumenter. Att låta lokala problemägare ge sig till uttryck och samarbeta i framtagning av innovationer har visat sig vara en framgångsrecept för alla inblandade partners. Dock behövs ökade resurser för att sprida metoden nationellt.

Externa länkar

http://www.facebook.com/groups/186378991421895/ Innovation Qlub utför uppdrag åt företag som vill använda sig av unga innovatörer för att se in i framtiden idag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.