Innovation 2010 by Innovation Pioneers

Diarienummer
Koordinator Googol Business Navigator AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04737

Statistik för sidan