Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovate Passion Norrbotten

Diarienummer
Koordinator Norrbottens läns landsting
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Innovate passion handlar om att istället för att locka eller attrahera unga kvinnor till befintliga tekniska utbildningar eller yrken, vända på perspektivet och utgår ifrån unga kvinnors innovationskraft med utgångspunkt i deras intressen och passioner. Syftet är att ta vara på unga tjejers innovationskraft och tillsammans med den utveckla helt nya teknikområden och nya yrken med deras passion och intresse som utgångspunkt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Pilotprojektet 2017 landade i konceptet Passionista-pedagogiken. Modellen bygger på att uppmuntra och förvalta drivkraft kopplad till individuell passion, adderat med tekniska discipliner, inom alla intresseområden, i ett tidigt skede i livet. Utbildningsformens struktur bygger på att sänka trösklarna mellan unga människor och samhällets aktörer. Passionistapedagogiken berör många av samhällets viktigaste framtidsutmaningar - och ger även ett rationellt verktyg för att bemöta dem.

Upplägg och genomförande

Projektet har tagit fram ett ångsiktigt förhållningssätt samt ett fysiskt event med en idétävling. 8/4 2017 genomfördes eventet. Förmiddagen ägnades åt föreläsningar och inspiration. Under eftermiddagen fick deltagarna arbeta tillsammans i lag och fick i uppgift att korsbefrukta sina intresseområden för att tillsammans utveckla ett nytt yrke. Vid tävlingsmomentet fick deltagarna även träffa expertcoacher dessa utgjordes av etablerade aktörer från näringsliv, forskning och föreningsliv med syftet att få reell impact i idéutvecklingen. En jury korade tre vinnande ideér.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04730

Statistik för sidan