Innovate Passion Event - Skåne

Diarienummer 2016-05178
Koordinator ENTREPRENÖRSKAPSSTIFTELSEN DRIVHUSET I MALMÖ
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål var att det under eventet skulle utvecklas idéer som ledde till minst tre nya teknikområden/utbildningar med de unga kvinnornas passion som utgångspunkt - och där de kunde använda vlogging som ett verktyg. Eventet uppfyllde detta och tre förslag på nya utbildningar kopplade till teknik och tjejernas passion togs fram och har skickats vidare till Vinnovas final-event.

Resultat och förväntade effekter

Eventet resulterade i att deltagarna fick ökad kunskap och intresse för teknik på deras villkor samtidigt som man fick värdefull insikt i målgruppen.

Upplägg och genomförande

Vi bjöd in ett sjuttiotal unga kvinnor med ett gemensamt intresse för Bloggande/Vloggande. Kända personer från blogg/vloggvärlden och näringslivet medverkade som inspiratörer under detta två-dagars event med fokus på hur tjejerna kan jobba med din passion digitalt. Deltagarna tog del av föreläsningar, workshops och rundabordssamtal med syfte att spåna idéer som ledde till 9 nya teknikutbildningar och yrken med deras passion som utgångspunkt. Efter avslutat event tillvaratas de genererade idéerna i Drivhusets ordinarie verksamhet.

Externa länkar

Eventsida inför eventet Facebooksida där eventet dokumenterades.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.