Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovate Passion Blekinge

Diarienummer
Koordinator Almi Företagspartner Blekinge Aktiebolag - Almi Företagspartner Blekinge AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att lyfta unga kvinnors innovationskraft och tillsammans med dem utveckla helt nya teknikområden och nya yrken med deras passion som utgångspunkt. Alla mål uppfylldes. Tre förslag på nya idéer inom teknik- och innovationsområdet uppfylldes genom att 8 nya idéer presenterades under eventet. En fysisk och digitlal plattform uppfylldes med skapandet av en Facebookgrupp som deltagarna kan använda sig av även framöver. Målet med ökad kunskap uppfylldes enligt utvärderingen. 4,3/5 att de lärt sig nya saker, 4,4/5 att de fått testa ny teknik och 4,6/5 att de fått inspiration.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntades leda till ökat intresse för och förmåga till innovation hos unga kvinnor i Blekinge utifrån deras passion. Enligt utvärderingen så ser vi att de förväntade effekterna uppnåtts. Deltagarna har även erbjudits ett entreprenörsprogram, affärsidésträffar, arbetsyta, mentorskap, nätverksmöjligheter, rådgivning, tillgång till teknisk utrustning och möjlighet att ställa upp i tävlingar om de vill fortsätta utveckla sin idé nu när Innovate Passion är slut.

Upplägg och genomförande

Projektet planerade och genomförde ett event där ca 30 unga kvinnor i åldern 15-19 fick testa på olika tekniker såsom Quirkbot, kreativ programmering, VR, 3D-printing och Makey Makey och ta fram idéer på innovationer tillsammans med affärsrådgivare utifrån deras passioner. Projektparterna samarbetade väl och det var ett lyckat beslut att även ta hjälp av unga i utformningen och marknadsföringen av eventet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05215

Statistik för sidan