INNODAY-Innovation i vardagen

Diarienummer 2016-04509
Koordinator RISE SICS Västerås AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla, testa och integrera forskningsbaserad kunskap och verktyg om innovation som en kärnkompetens i det dagliga arbetet för anställda hos några av de viktigaste aktörerna i innovationssystemet i Västerås-regionen. Målet är också att sprida forskningsbaserad kunskap och metoder som testas i projektet till viktiga partnerorganisationer kunder och att inleda en kritisk dialog om innovation som kärnkompetens i det dagliga arbetet med en bredare publik genom en interaktiv utställning och en bok med praktisk verktyg.

Förväntade effekter och resultat

- Förbättrad innovativ kompetens hos partnerorganisationernas anställda - Nya arbetssätt som utvecklas både inom partnerorganisationer, i deras arbete med klienter och bland projektpartner innovationsplattformen är Expectrum - Forskningsbaserad modell för innovativ kompetens testas och ett nytt mätverktyg baserat på den modell som utvecklats och testats - Forskningsbaserad kunskap och praktiska verktyg för innovation i det dagliga arbetet utvecklas, testas och görs tillgänglig för en bredare publik genom en interaktiv utställning och bok

Planerat upplägg och genomförande

- Träningsprocessen med anställda från partnerorganisationer genom workshops, experiment i vardagen och reflektionssessioner. En rad insatser arrangeras på Expectrum för att engagera människor som antingen arbetar på eller besöker Expectrum (januari-juni 2017) - Interaktiv utställning om vad innovation innebär i dagligt liv och arbete byggs och öppnas på expectrum i samarbete med konstnärer och deltagare i utbildningen (juni till december 2017). - En bok med praktiska verktyg för att stimulera innovation i det dagliga arbetet framställas och sprids (juli till december 2017).

Externa länkar

Presentation of project on the SICS website

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.