Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

INNODAY-Innovation i vardagen

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juli 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet och målet att sprida forskningsbaserad kunskap och praktiska verktyg för att utveckla innovativ kompetens i vardagligt arbete till en bredare publik har uppnåtts av tre huvudaktiviteter: 1) Halvårsprocess med veckovisa workshops och olika kreativa aktiviteter för projektansvariga partnerorganisationer 2) en konstutställning som problematiserar innovation i vardagligt arbete som lockade ett antal olika målgrupper; 3) en bok om innovativ kompetens med innovativt format, inklusive kreativa övningar, berättelser, poesi och illustrationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudresultatet av projekt är praktiska verktyg för att möjliggöra innovation i vardagligt arbete som utvecklats från forskningsbaserad kunskap som spridas till och testas i partnerorganisationer. Utställningen möjliggjorde mer kritiska reflektioner om innovation i vardagligt arbete, med nya perspektiv som ofta inte ingår i diskussionerna om innovationsledning. Boken kommer att möjliggöra att fortsätta sprida kunskap och praktiska verktyg till en bredare publik också efter projektet, så planer för dess vidare spridning och kommersialisering genomförs.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att dela upp projekt i en serie kreativa veckoaktiviteter med anställda, och sedan sprida resultat genom mer innovativa format, som en konstutställning och en innovativ bok visade sig vara fruktbar. Utmaningen var hur man behåller en mer aktiv roll för medarbetare också i att bygga konstutställningen och skriva boken, så att de inte tappar ägandet och engagemanget i projektet. Analysen visar att långsiktiga regelbundna aktiviteter för att stimulera innovation hos de anställda skulle vara till nytta för att fortsätta praktisera innovation i det dagliga arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04509

Statistik för sidan