Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innemiljökvalitet och energieffektivitet i skolbyggnader: Utveckling av kriterier baserade på skolbarnens behov

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 2 167 920 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att stärka Despoina Telis karriär genom att utveckla forskning om inomhusmiljön (termiskt komfort) i skolor i andra miljöer och genomföra olika karriärutvecklingsaktiviteter och den utbildning som krävdes för nästa akademiska nivå. Genom det 3-åriga projektet kunde Despoina öka sin kompetens och kunskap och sitt internationella nätverk. Sammantaget har denna karriärutveckling lett till en anställning som docent. Syftet med projektet anses därför vara uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

En analys av data insamlade i flera klassrum bekräftade att barn kräver lägre inomhustemperaturer (än vuxna) och gav ökade insikter om barnens anpassningsförmåga i olika skolmiljöer (Storbritannien och Sverige). De data som samlats in kommer att inkluderas i databaser för termisk komfort och analyseras vidare i syfte att revidera standarder för inomhusmiljökrav. Projektet möjliggör också framtida samarbete mellan de inblandande institutionerna och andra internationella forskargrupper.

Upplägg och genomförande

Upplägget innebar revision, förbättring och användning av metoder att undersöka barns uppfattning om inomhusmiljön (termisk komfort). Erfarenheterna i den nya akademiska omgivningen ledde till nya tillvägagångssätt och unik data med barns uppfattningar om sin inomhusmiljö. Projektet gjorde det också möjligt för Despoina att presentera resultat i 3 internationella konferenser, delta i ett internationellt nätverk av experter inom sitt område och få undervisnings- och forskningserfarenhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-04985

Statistik för sidan