Innemiljökvalitet och energieffektivitet i skolbyggnader: Utveckling av kriterier baserade på skolbarnens behov

Diarienummer 2014-04985
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 2 533 500 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2014-09-16

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka vår kunskap om krav på inomhusmiljön i grundskolor. Projektet är baserat på nyligen konstaterade skillnader mellan barns och vuxnas upplevelser av termisk komfort vilket antyder att nuvarande rekommendationer, baserade på studier av vuxna, inte är lämpliga. Samarbetet syftar också till att stärka forskarens utveckling och karriär genom möjligheter att använda nya metoder i en annan omgivning.

Förväntade effekter och resultat

Vi vet att inomhusmiljön i skolor påverkar barnens hälsa, produktivitet och termisk komfort. Resultaten från projektet förväntas leda till utveckling av metoder att förbättra hur skolmiljöer utformas, sköts och kontrolleras för att säkerställa lämpliga inomhusmiljöer för barn. Därför förväntas projektresultaten vara till nytta för såväl allmänna och privata aktörer i grundskolan, som för samhället som helhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer kunna förfina, utveckla och tillämpa metoder för labb- och fältmätningar med avseende på inomhusmiljön i skolar. Studierna kommer att omfatta olika klimat och klassrumstyper och är baserade på barnens låga ålder. Vi kommer sedan att undersöka hur metoderna kan användas för att utveckla kriterier för dimensionering och reglering/anpassning av inomhusmiljön i skolor. Forskaren erbjuds också möjligheter att utveckla sina pedagogiska kvaliteter genom undervisning och handledning i två olika akademiska omgivningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.