Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2018 - SmiLe Incubator

Diarienummer 2018-02298
Koordinator SMILE INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte och mål är att bidra till en snabb och effektiv inkubationsprocess för nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Förväntade effekter och resultat

Effektiv finansiering av mindre omkostnader i samband med tidig verifiering av idéer hos nya kunskapsintensiva tillväxtföretag vilket leder till stärkt inkubationsstöd som resulterar i snabbare acceleration och tillväxt av dessa företag.

Planerat upplägg och genomförande

SmiLe Incubator ska i rollen som koordinator tillhandahålla finansiering för externa kostnader relaterade till verifieringsaktiviteter till de företag inkubatorn ger affärsutvecklingsstöd och som uppfyller Vinnovas kriterier. Verifieringsmedel kommer i samråd med Vinnova beviljas nya kunskapsintensiva tillväxtföretag med stor internationell potential. SmiLe Incubator ska även under projektets gång bidra till att stärka nationell samverkan kring verifiering / inkubation för de företag som beviljas medel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.