Inkubationsstöd - Excellens 2015 Inkubatorn i Borås

Diarienummer 2015-03061
Koordinator INKUBATORN I BORÅS AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2015-00078-en

Syfte och mål

Inkubatorn i Borås skall verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Under 2016-2017 har Inkubatorn i Borås via sin affärsutvecklingsprocess stöttat flera bolag att etablera sig på marknaden. Fem bolag har examinerats ur processen då de bedömts uppfylla kriterierna för att växa vidare på egen hand. Flera andra bolag har goda utsikter att examineras de kommande åren.

Resultat och förväntade effekter

Målsättningen är att bidra till tillväxt genom att våra alumnibolag på sikt ska växa vad gäller både omsättning och antal anställda. Utfallet av projektet är således svårt att se redan nu.

Upplägg och genomförande

Inkubatorns erbjudande omfattar bland annat: - Kvalitetssäkrad affärsutvecklingsprocess anpassad till varje deltagare - Personlig affärsutvecklare som ger stöd 160 timmar per år - Tillgång till finansiering, inklusive eget investeringsbolag - Bolagsformalia och rutiner - Kontor inkl. kontorstjänster - Marknadsföring - Organisationsutveckling och rekryteringsstöd - Nätverk, särskilt inom Textil- och Modeindustrin - Specialistkompetens inom textil, juridik, ekonomi, IT, IP - Lab och komplett textilverkstad Den årliga NKI:n som genomförs visar på nöjda kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.