Inkubation för offentlig innovation

Diarienummer 2013-02492
Koordinator HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD - Högskolan Kristianstad
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att diskutera och söka gemensamt stöd för en projektidé med det övergripande målet att: - Vidareutveckla infrastrukturen för tillväxtgenererande utvecklingsstöd mot publikt entreprenörskap genom att samla olika projektpartners och skapa en ny komponent i innovationsarkitekturen där offentliga innovationsprojekt inkuberas. -Identifiera och definiera utmaningar och initiera nya projektidéer som kan inkuberas. -Utveckla modulen ´VFU Innovation´ som ett sätt att inkludera studenter i innovationsprojekt. Syfte och mål är uppfyllda - producerad B-ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är den detaljerad projektplanen/B-ansökan, samt en förankring av projektet i den gemensamma genomförande organisationen såväl som i respektive partners organisation. Den detaljerade projektplanen innehåller en komponent för hur man systematiskt ska arbeta för att identifiera och definiera samhällsutmaningar och inkubera dessa tillsammans med näringslivet. Den innehåller också en modul för hur studenter ska kunna medskapa i innovationsprojekt. Komponenten och modulen blir ett viktigt nytillskott i innovationsekosystemet.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat iterativt för att undersöka hur ett inkubationsstöd ska organiseras för det tvära offentliga innovationsområdet med bas i HKRs utbildningar; - vård & omsorg, - lärarutbildning, - gastronomiutbildning, - vattenhanteringssystem. Många personer med skiftande kompetenser från alla partnerorganisationerna har deltagit och bidragit till utvecklingen genom workshop och dialogmöten. Krinova har kondenserat allas input genom att hålla i pennan för skrivandet av B-ansökan. HKRs, MAH och BTHs strategiska behov av projektet har satt huvudagendan för B-projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.