Inhalox - nitrox

Diarienummer 2009-03643
Koordinator Inhalox Technology AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2009
Status Avslutat